Podle dokladů zachovaných v okresním archívu dne 6. 11. 1904 oznamuje na základě stanov schválených valnou hromadou Spolek dobrovolných hasičů ve Starči přihlášení se za člena Ústřední hasičské jednoty Markrabství Moravského (obecní rada schválila stanovy 11. září 1904). zakládajících členů bylo 28 řádných a 8 mimořádných , tedy úhrnem 36 členů.
  Sbor hasičů byl pro obec velmi důležitým spolkem s bohatou odbornou hasičskou činností i bohatou kulturní činností. Z protokolu ze dne 25.5.1905 se dovídáme o přípravě vysvěcení první hasičské stříkačky. V období 1.světové války většina členů musela narukovat, a tak činnost spolku byla omezena. Činnost se začala opět rozvíjet až po roce 1919. Spolek čítal 40 členů. Znovu se pořádala divadla, výlety, plesy. Probíhala i pravidelná cvičení s hasičskou stříkačkou.
  Skladiště hasičů bylo postaveno obcí ze staré budovy uprostřed náměstí, kde bývala podle kroniky Nechvátalových kdysi „mydlárna“ a „krámy“, kde se sekalo i maso. Budova byla zakoupena od vrchnosti sádeckého panství již v roce 1856 za 200 zlatých. Později bylo z jižní strany uvolněno místo pro stříkačku, která byla, podle obecní kroniky , zakoupena 11.7.1929 od firmy Hrček za 60 000 Kč. Na zakoupení hasičské stříkačky byla vyhlášena i sbírka, k 20.1.1929 bylo vybráno celkem 12 000 Kč. Zakoupena byla motorová stříkačka na čtyřech kolech tažená koňmi. Součástí byl i dvoukolový naviják s 500 m konopných hadic. Svěcením nové stříkačky probíhaly i oslavy 25 let trvání hasičského sboru.
  Po 2.světové válce sbor získal mnoho nových členů. V roce 1946 zakoupil sbor sanitní auto, které pomáhalo při převozu nářadí a potřeb k hašení požárů. Byly zakoupeny nové uniformy a čtyřkolová stříkačka byla předělána na dvoukolou, aby mohla být zapojována za auto.
Kronika hasičského spolku se bohužel ztratila včetně ostatní dokumentace. Zachovalo se pouze fotoalbum divadelních představení od roku 1921 a zápisy ze schůzí od roku 1972.
V roce 1972 bylo rozhodnuto o zakoupení 10 stejnokrojů pro slavnostní příležitosti. Každoročně byly pořádány dny otevřených dveří. kdy měli občané možnost nahlédnout i do hasičské zbrojnice a prohlédnout si veškeré vybavení. V roce 1972 byl stařečský sbor hodnocen v rámci okresu velmi kladně a získal 1.místo. V roce 1973 se přihlásilo družstvo do Mezinárodní soutěže požárníků a získalo diplom. V roce 1973 tvořilo sbor 71 členů, z toho 8 žen. Dorostenců bylo 12, přihlášených žáků 14. Mladí požárníci se pravidelně několik roků zúčastňovali soutěžní hry Plamen.
  Ve dnech 1. a 2.června 1974 proběhly oslavy 70 let založení Hasičského spolku ve Starči za účasti asi 700 návštěvníků, kteří si prohlédli hasičskou zbrojnici, veškeré vybavení a byli svědky ukázkového požárního cvičení. Při této příležitosti byly zakoupeny nové uniformy. V roce 1981 bylo staré hasičské auto nahrazeno novým. V tomto roce tvořilo organizaci 81 členů, z toho 7 žen.
  Členové nepomáhali pouze při likvidaci požárů v okolí. V roce 1985 v únoru při prudkém tání sněhu došlo k vážnému zvýšení hladiny potoka a kry vážně ohrožovaly okolní domy. Bylo třeba odstranit všechny lávky přes potok a uvolnit kry. Další povodeň ohrozila obyvatele obce ještě téhož roku v květnu v období velkých deštů. Hasiči pomáhali při evakuaci obyvatel bydlících v blízkosti potoka, odčerpávali vodu ze zatopených domů, sklepů, vyváděli do bezpečí domácí zvířectvo. Byly ustaveny i noční hlídky, protože hrozilo protržení hráze Pastvišního rybníka. Obětavost členů hasičského spolku byla veliká. Prestiž sboru a zájem o jejich práci stoupá, což je vidět zejména na stoupajícím počtu členské základny. V roce 1987 má sbor 98 členů, z toho 19 žen.
  Sbor dobrovolných hasičů ve Starči je jedním z mála spolků, který v obci od počátku svého založení až do současnosti nikdy nepřerušil svoji činnost, vždy patřil mezi nejaktivnější spolky. Příkladná je jejich dlouholetá péče o nejmladší generaci. O tom svědčí i výborná umístění na soutěžích hasičů nejen v rámci okresu.