Složení družstva

  • Koš – Čestmír Linhart
  • savice – Jaromír Vrtal
  • strojník – Pavel Pisk
  • béčka – Bohumil Dobeš
  • levý proud – Pavel Doležal
  • pravý proud – Libor Kafka

Mastník 2015