Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  byla zřízena jako organizační složka Městyse Stařeč.
Je zařazena do kategorie JPO III., což ji předurčuje k zásahům na katastru městyse i v okolních katastrech, dle platného Požárního poplachového plánu kraje Vysočina. Dle zákona je jednotka povinna vyjet k události do 10 minut od nahlášení události v kteroukoli denní i noční dobu.
Jednotka je složena z 26 členů.

Jednotka je dále předurčena:

  • ke stavění protipovodňových hrází
  • ke stavění a obsluze dekontaminačního stanu
  • k plnění letadla požární vodou
  • pomoc při dopravních nehodách

členové jednotky:

Linhart Čestmír velitel jednotky, strojník
Doležal Pavel zástupce velitele jednotky, strojník
Pokorný Jiří velitel družstva, technik
Bartík Jiří hasič
Blažek Karel hasič, strojník
Cieslar Tomáš hasič
Caha Pavel hasič, obsluha motorové pily
Dobeš Bohumil hasič, strojník
Dobeš Jakub hasič, strojník
Dobeš Jaroslav hasič
Dobeš Ondřej hasič, obsluha motorové pily
Doležal Petr hasič
Franěk Zdeněk hasič, technik
Kafka Libor hasič, obsluha motorové pily
Linhart David hasič
Linhart Stanislav hasič, strojník
Melkus Vladimír hasič, technik
Neuman Zbyněk hasič
Nováček Petr hasič, strojník
Pisk Jakub hasič, strojník
Pisk Pavel hasič
Pokorný Marek hasič, strojník
Tomek Karel hasič, strojník
Urban Pavel hasič, strojník, obsluha motorové pily
Vrtal Jaromír hasič, strojník
Vyskočil Martin hasič

Výjezdy