Sbor dobrovolných hasičů
S T A Ř E Č
Jakubské náměstí 515
675 22 Stařeč
okres Třebíč

IČO:642 70 297 DIČ: CZ64270297

e-mail adresa: hasicistarec@gmail.com
zásahová jednotka: jednotkastarec@gmail.com

Kontaktní osoby:

Starosta sboru: BARTÍK Jiří – tel. 602240546
Velitel sboru: LINHART Čestmír – tel. 723030654